Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

BLOG

DESPESES NO DEDUÏBLES EN IRPF I IVA EN 2018

DESPESES NO DEDUÏBLES EN IRPF I IVA EN 2018

Escrit el Abr / 2018 a la categoria General

 

Com a norma genèrica l'Agència Tributària estableix tres requisits fonamentals:

 • Vinculats a l'activitat econòmica que realitzes com a autònom.
 • Justificats amb els seus corresponents factures (en determinades ocasions s'accepten els rebuts).
 • Registrats en la comptabilitat (llibre de despeses i inversions que obligatòriament has d'emplenar com a Autònom).

Conforme a el art. 15 Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats, que regula també els de l'IRPF, existeixen despeses que no es consideren deduïbles des d'un punt de vista fiscal; corresponent a les següents partides:

 • Multes i sancions.
 • Donatius i liberalitats.

 • Pèrdues del joc.

 • Despeses relatives a residents o entitats situades en paraisos fiscals.

 • IVA suportat deduït a la declaració trimestral d'IVA.

Existeix una sèrie de despeses especials que susciten problemes per la seva difícil justificació. El criteri estricte seguit per Hisenda per demostrar la seva vinculació impossibilita la seva deducció.

 • Subministraments de l'habitatge afecte a l'activitat.
 • Telèfon mòbil. Solament en cas de tenir dues línies diferenciades, una per a ús particular i una altra per a professional, podràs deduir-te la totalitat de la factura d'aquesta última.
 • Vehicle particular i despeses associades. Solament en el cas que puguis demostrar que l'ús del vehicle és exclusivament laboral serà possible desgravar-ho en l'IRPF.

 

Cada trimestre pots deduir-te en el model 303 l'IVA que has suportat en aquest període com a autònom. No obstant això, als tres requisits generals exposats se li afegeixen els següents de manera que no es podrà deduir l'IVA si:

 • Manquen de factura
 • Han transcorregut més de quatre anys des de l'emissió de la factura.

 

Totes les imatges

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS