. Gestoria - Montañola Assessors, Consultors legals i econòmics – Gestoría
Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

Gestoria - Montañola Assessors, Consultors legals i econòmics – Gestoría

Gestoria administrativa

Declaracions de renda

 • Vehicles: Matriculacions, transferències, baixes i altres tràmits relacionats amb els vehicles a motor.
 • Certificats: De naixement, matrimoni, defunció, certificats de la Seguretat Social, etc.
 • Creació d'empreses.
 • Estudi i tramitació de subvencions.
 • Llicències.
  • D'obertura.
  • Urbanística.
  • Urbanística i d'obertura en establiments industrials.
  • Urbanística d'Obra Menor.
 • Escriptures
  • De transmissions de compravenda (solars, habitatges, locals ...).
  • De préstecs personals (persones físiques i jurídiques).
  • D'accions o participacions mercantils.
  • D'operacions societàries (constitució de societats, augment del capital, poders, canvi de domicili).
 • Tramitacions (registres públics)
  • Registre mercantil.
  • Registre de la Propietat.
  • Registre de Béns Mobles.
  • Registre de Patents i Marques.
  • Certificacions del Registre Civil.
 • Herències.
 • Constitució Préstec hipotecari.
 • Projectes i estudis d'Obertura de Locals.
 • Cancel·lació d'hipoteca.
 • Novació de préstec / Crèdit hipotecari.

Estrangeria

 • Gestió de permisos de treball i residencia.
 • Sol·licitud de pròrroga d'estada, duplicat del permís, targeta en règim comunitari.
 • Tràmit de expedient de nacionalitat.
 • Règim comunitari/contingent.
 • Visat de negocis.
 • Sol·licitud de estada per estudis.

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS