Montañola assessors jurídics | Els seus assessors a Tarragona i La Canonja

Assessoria Comptable, Laboral i Fiscal - Montañola Assessors, Consultors legals i econòmics – Gestoría

La comptabilitat i les finances són dues àrees bàsiques a l'empresa, és per aquest motiu que ens encarreguem de la comptabilitat de la seva empresa i de la gestió de totes les seves obligacions fiscals.

Servei d'Assessoria Fiscal

 • I.V.A.
 • Societats.
 • I.R.P.F.
 • Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Renda en totes les seves modalitats.
 • Estimació objectiva.
 • Resums anuals fiscals.
 • Declaracions informatives.
 • Declaracions censals.
 • Declaracions de l'Impost d'Activitats Econòmiques (I.A.E.).
 • Liquidacions tributaries.
 • Declaracions per operacions Intrasat.
 • Confecció dels diferents tipus de declaracions o resums, siguin mensuals, trimestrals o anuals.
 • Inspeccions d'Hisenda.
 • Assistència per representació dels nostres clients, a requeriments de qualsevol organisme oficial.
 • Recursos, instàncies i reclamacions davant organismes oficials.

Servei d'Assessoria Comptable.

 • Comptabilitat general, financera i analítica, per a grans empreses.
 • Comptabilitat general, financera i analítica, per a pimes i microempreses.
 • Comptabilitat general, activitats empresarials, professionals, artístiques i agrícoles-ramaderes.
 • Comptabilitat i registres oficials, en règim d'estimació objectiva directa i simplificada.
 • Estimació objectiva en mòduls i coeficients.
 • Registres

BUSQUEM SOLUCIONS ALS SEUS PROBLEMES LEGALS